Vězení tohoto světa jednou skončí

Jak prázdný život musí být, když o Kálí nemůžeme ani snít, když nemáme o její existenci naprosto tušení a musíme podstoupit vezdejšího světa mučení. Když naše mysl není koncentrovaná a mihotá jako přerušovaný paprsek světla v jedoucím vlaku, když jako pomýlená včela narážíme opakovaně do skla, které nemůžeme nikdy proniknout a dostat se tam, kam bychom se dostat chtěli. Když naši mysl pohltí mámení a naprosto ji zastře tma, tak náš život není nic jiného než ubohé uspěchané divadlo.

Na konec dojdeme úplně všichni

Naštěstí nakonec nedojdou jen ti osvícení. Všechny nás čeká stejný konec, ať už jsme jakéhokoli vyznání a přesvědčení, pro všechny z nás si jednou přijde smrt a můžeme se jí obávat, můžeme ji ctít a můžeme se snažit uniknout, seč to půjde, neunikne vůbec nikdo. Ovšem smrt není konec, jsou to jen otevřené dveře do vesmíru bez konce, kde se konečně budeme cítit dobře jako v lůně naší matky, ale s tím rozdílem, že už nás nebude čekat žádné utrpení, žádné pozemské vězení, ale nekonečná, dosud mnohými nepoznaná skutečná svoboda.